Privacy Policy

Privacy policy

Haal alles uit je hond is gevestigd aan Dorpstraat 23, 6909 AJ te Babberich.

Degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring is weergegeven, staat in onderstaande contactgegevens:

Haal alles uit je hond

Conny Hendriks

Telefoonnummer: 0612820531

 

Persoonsgegevens van de klant worden alleen verwerkt voor de volgende doelen:

– Het maken van een telefonische afspraak

– Correspondentie via het mailadres  

–  Correspondentie m.b.t. o.a. facturering via het adres

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Haal alles uit je hond neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen zouden kunnen hebben voor de klant.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zal door Haal alles uit je hond niet langer dan noodzakelijk worden bewaard om die doelen te realiseren waar uw gegevens voor dienen.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Voor de belastingdienst is Haal alles uit uw hond  genoodzaakt persoonsgegevens te bewaren voor minimaal 7 jaar.

Haal alles uit uw hond  verstrekt uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Cookies en vergelijkbare techniek

Haal alles uit uw hond gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Eveneens gebruikt Haal alles uit uw hond analytische cookies die geen schending kunnen maken op uw privacy.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Eveneens heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haal alles uit uw hond. Ook heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u bij Haal alles uit uw hond een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die ik in mijn bezit heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar haalallesuitjehond@kpnmail.nl.  Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek tot inzage beslist door u is gedaan, vraag ik een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw paspoortnummer, pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Haal alles uit je hond zal zo spoedig mogelijk reageren, uiterlijk binnen vier weken. Haal alles uit je hond wil u er evengoed op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te brengen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (ACM).

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Haal alles uit je hond neemt de bescherming van uw gegevens in ernst en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, onjuiste openbaarheid en onrechtmatige wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet behoorlijk beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met haalallesuitjehond@kpnmail.nl